lanang apa wadon???


1.mendet tuma terus di tetesi banyu susuisteri sing lagi hamil,nek tuma mau bisa medal saking susu mau berarti bayine wadon,nek ora berarti lanang.

2.nek sing krasa abot lambung tengen tandane hamil bayi lanang,nek lambung kiwe tandane hamil wadon.

3.nek turu karo bojone keras sengit pisan,lanpeteng paningale mripat lan dadi kuning putih,kerep mubeng mubeng mumet sirahe ,pikiran akeh susah iku tandane hamil lanang.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s